۲۸ مهر ۱۳۹۵

ارتباط موثر

این گفته را همه ی ما بارها شنیده ایم با دیگران به گونه ای رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند در ارتباط موثر […]
۲۸ مهر ۱۳۹۵

ارتباط در محیط کار

مقدمه: ارتباطات در محیط کار یکی از اساسی ترین و تاثیر گذارترین نیازهای شغلی بشری ست که دانستن آن برای کسانی که مشغول به کار هستند […]
برای شرکت در دوره ی رایگان مهارت های
ارتباطی برای برقراری یک ارتباط ماندگار و
تاثیر گذار فرم زیر را تکمیل کنید.
برای شرکت در دوره ی رایگان مهارت های
ارتباطی برای برقراری یک ارتباط ماندگار و
تاثیر گذار فرم زیر را تکمیل کنید.
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.
همین الان اولین درس دوره رایگان به ایمیل شما ارسال شد!
برای شرکت در دوره ی رایگان مهارت های
ارتباطی برای برقراری یک ارتباط ماندگار و
تاثیر گذار فرم زیر را تکمیل کنید.