اقدام به اعتماد به نفس در محیط کار

برای داشتن ارتباطی موثر باید خود را باور کنیم و اعتماد به نفس داشته باشیم .


همیشه برای پیدا کردن اعتماد به نفس به خارج از وجودمان نگاه می کنیم ،از گهواره تا گور بیشتر از آنکه زمان خود را برای کشف نقاط قوت خود صرف کنیم آن را برای نقاط ضعف و کاستی هایمان صرف می کنیم .به توانایی ها و استعدادهای خود توجهی نداریم و به دنبال کارها و آموزش هایی هستیم که در آن ضعیف هستیم و همین موضوع روی اعتماد به نفس ما اثر می گذارد .
اهمیت تمرکز روی استعداهای ذاتی و پرورش آن به جای تمرکز روی نقاط ضعف بحث کاربردی و مفیدی است که در مقالات آینده به آن خواهم پرداخت .
در این مقاله در مورد اهمیت داشتن اعتماد به نفس و اقدام به نشان دادن آن و القای آن به مخاطب در محیط کار و اجتماع و غیره با شما همراه می شوم.
به طور قطع همه دوست دارند بدانند که چطور با اعتماد به نفس به نظر بیایند تا حس اعتماد مردم را تحریک کنند .
افرادی با وضعیتی ضعیف شانه های خمیده چشمانی که زمین را نگاه می کند گام های لرزان و مردد نمونه ای از انسان های ساده به نظر می رسند ،که همکاران و افراد دیگر از آنها به راحتی می توانند سو استفاده کنند…
قوز کردن یا سر به فلک ساییدن

هنری وارد بیچر می گوید :
اگر انسان در ترس و حشت زندگی کند این مساله به فکر او هم تراوش می کند به شخصیت وی لطمه می زند و ذهنش را صاحبخانه ارواح می کند .

تمرین پنج دقیقه ای

برای اینکه تفاوت بین من بیچاره و من سرافراز را ببینیم با این تمرین پنج دقیقه می توانیم آن را متوجه شویم .
لطفا بایستید شانه هایتان را شل کنید سرتان را پایین بیندازید و به پایین نگاه کنید پاهایتان را کنار هم جفت و دست هایتان را به هم قفل کنید .
چه احساسی دارید ؟در این حالت احساس ضعف و عدم اطمینان نمی کنید ؟
اکنون شانه هایتان را بالا و رو به عقب بگیرید ،می بیند که خود به خود سرتان بالا می آید پشتتان را صاف کنید (قوز نکنید )و دست هایتان را در دو طرف بدن آزاد بگذارید پاهایتان را صاف و کمی از هم بازشان کنید
اکنون چه احساسی دارید ؟
در این وضعیت احساس اعتماد به نفس و توانمندی نمی کنید؟
اگر به این باور داشته باشیم که همه ی انسان ها بر اساس باورهایشان شکل می گیرند و هر طرز فکرو اعتقادی داشته باشند، همان می شوند. بر روی عزت نفس و افکار خود در خود سازی و تمرکز بر روی توانی هایشان، بیشتر تمرکز می کنند . واژگان منفی در مورد خود گویی هایشان تغییر می دهند و آنها را به مثبت تبدیل می کنند .
من نمی توانم به من می توانم
خیلی امیدوار نباش شاید امکان پذیر نباشد به
اگر به من می سپاری خیالت راحت کار را انجام شده ببین
تبدیل می شود .
همانطور که قدرت کلمات را در برقراری یک ارتباط موثر و تبدیل دستور به خواهش که در مقاله ی قبل توضیح دادم نباید فراموش کنیم همین قدرت را در خودگویی های مثبت و چگونگی تاثیر آن در ظاهر شدنمان در اجتماع و محیط کار و اعتماد سازی نباید نادیده گرفت .

این مقاله را هم بخوانید  اهمیت زبان بدن در برقراری ارتباط موثر

استقرار پنج ثانیه ای

استقرار پنج ثانیه ای که همان وضعیت بدنی ست که در تمرین پنج دقیقه ای انجام دادید و احساس اعتماد به نفس و توانمندی را درخود ایجاد کردید است .
با اطمینان می توانم بگویم که خود سازی پنج ثانیه ای در دنیای واقعی فوق العاده است .
همیشه همه ی لحظه های زندگی به کام ما نیست و لحظاتی هست که ما ناراحتیم یا خسته یا از اتفاقی افسرده ایم و در همان روز و موقعیت یک جلسه یا قرار ملاقات مهم در محیط کاری خود داریم صحبت ما باید تاثیر گذار باشد و اعتماد مدیر کارمند یا طرف قرارداد ما را جلب کند .
این استقرار پنج ثانیه ای راهی آسان برای عملکرد توام با اعتماد به نفس است که باعث ایجاد اطمینان در طرف مقابل می شود .
وقتی خسته ناراحت یا افسرده هستیم اکثر ما حالت بدنی خموده و همراه چهره ای نگران یا غمناک داریم ،برای اینکه این خمودگی را کنار بگذاریم و خودمان را از آن حالت روحی رها کنیم شانه ها را عقب ببریم چانه را بالا بگیریم وزن بدن روی هر دو پا مساوی و هماهنگ باشد (تمام وزن بدن روی یک پا یا تپ دنس نداشته باشیم)
برای لحظه ای احساس خوش بینی و حال خوب می کنیم، این حالت را ادامه دهیم و در محل کار خود وارد شویم .
حواست باشد هرگاه خمود و کسل هستی وضعیت بدنیت را تغییر بدهی و از این استقرار پنج ثانیه ای یا خود سازی پنج ثانیه ای استفاده کنی تا احساس شادابی و توانمندی کنی .
همه چیز در ذهن ماست .

این مقاله را هم بخوانید  انواع ارتباط در محیط کار و تجارت

چهار روش رفتاری که نشان می دهد تجسم چرا و چطور کارایی دارد .

۱-اعتماد به نفس براساس تمرین مداوم موفقیت آمیز است .
همه ی ما می دانیم که وقتی کاری را چند بار انجام داده باشیم و برای ما تازگی نداشته باشد می توانیم با اعتماد به نفس به آن موقعیت پا بگذاریم و به خودمان با اعتماد به نفس بگوییم می توانیم .
۲-دلیل بی قراری ودلهره ها، توجه به ترس ها و تردیدهاست .
وقتی می خواهیم کاری انجام دهیم در ذهن خود بگوییم اگر نتوانم چه می شود؟ اگر از عهده ی فلان کار برنیایم دیگران در مورد من چه فکری می کنند ؟و …دلواپس می شویم و دلیل بی قراری ها به خاطر انگشت گذاشتن روی دلشوره ها و نگرانی هایی ست که به خاطر تفکر اگر نتوانم ایجاد می شود
۳-انسان در وضعیت ناشناخته احساس ناراحتی می کند .
واکنش جنگ یا گریز ،ساختاری غریزی برای حفظ بقاست . وقتی در جوی ناجور قرار می گیریم بدن آدرنالین ترشح می کند تا انرژی لازم را برای دفاع یا فرار را به دست بیاورد . وقتی به درستی از محیط شناخت نداشته باشی اضطراب داری و وقتی مدتی در محل باشی و بفهمی محیط امن است خیالت راحت می شود و فشار روحی ناشی از جو تازه از بین می رود .
۴-تمرین ذهنی تنها روشی ست که حال ما را خوب می کند و از تمرین واقعی هم سریع تر تاثیر می گذارد .
قطعا تمرین های عملی و واقعی بسیار مفید هستند اما ممکن نیست بتوان هر بار تمرین را به طور صحیح انجام داد و دچار خطا نشد بهترین تمرین ها تمرین ذهنی ست که باعث می شود تسریع در پیشرفت و کسب مهارت می شود چون هر بار می توانی آن را صحیح انجام دهی .
قدرت تجسم و تصویر ذهنی می تواند به نفع یا به ضرر آدم کار کند و این بستگی به تمرکز خود انسان دارد.
موقعیتی را تصور کنید که به عنوان یک مدیر شرکت تولیدی قرار است در جمع مصرف کنندگان محصولات خود سخنرانی کنید قطع به یقین باید به گونه ای رفتار کنید و بر صحبت های خود مسلط باشید که اعتماد آنها را به دست بیاورید و نسبت به رقیبان خود قوی ظاهر شوید و اینگونه تسلط در چگونگی ارائه و سخنرانی شماست .نمی خواهم بگویم کیفیت محصولات در رقابت اهمیت ندارد ،مهم هست ولی ایجاد اعتماد و جلب نظر مشتری و چگونگی ارائه ی مزایای تولیدات خود، نسبت به رقیبان از اهمیت بیشتری برخوردار است .چگونگی پوشش و اهمیت آن که در مقالات قبلی به آن اشاره کردم و داشتن اعتماد به نفس و القای آن به مخاطبان از مواردی است که باید ویژه به آن پرداخت .
اگر می خواهیم تاثر گذار باشیم بسیار مهم است که در هنر مهارت ابراز وجود با اعتماد به نفس کامل خبره شویم .اقتدار مهارتی است برای انجام امور . اقتدار به توانایی در حرف هایمان بستگی دارد که به زبان می آوریم و انگیزه هایی که داریم .
حال خود را در موقعیت سخنرانی که توصیف کردم قرار دهیم اگر قبل از سخنرانی احساس شرم و ترس می کنیم دلیلش این است که حواس خود را متوجه این مسائل کرده ایم که مردم درباره ی ما چه فکر ی می کنند؟ و یا قیافه ی ما چطوری ست .
اما اگر به حضار توجه کنیم و نسبت به این متمرکز شویم که چه کار کنیم تا آنان زمان خوبی را با ما سپری کنند، یا چطور از نظریات ما نفع می برند، دیگر با شک و تردید خود را معذب نمی کنیم . وقتی احساس کنی ماموریتی ارزشندی داریم تشویش و نگرانی مان از بین می رود و تمرکز ما روی کار و هدف مان می شود .
باید با نقطه ضعف هایمان مشاجره کنیم و آنها را از آن خود بدانیم نه آنکه خود را به آنها واگذار کنیم و در شرایط مهم و حیاتی شغلی خود آنگونه که در خور و توانایی ماست ظاهر نشویم .
در پایان خود را باور داشته باشیم وبه توانایی های خود بها دهیم به جای اینکه به نقاط ضعف خود فکر کنیم …
قانون هشتاد بیست را همه شنیده ایم ،کافیست روی بیست درصد از توانایی های ذاتی خود هشتاد درصد تمرکز و وقت بگذاریم قطعا انسان متمایزی در زمینه ی کاری خود می شویم و به خود باوری می رسیم،وقتی خود را باور کردیم دیگران به سادگی به ما اعتماد خواهند کرد …
در مقالات بعدی ،به اینکه چگونه نقاط قوت برتر خودرا بشناسیم ،خواهم پرداخت …

این مقاله را هم بخوانید  چگونگی مدیریت رفتار: غلبه بر خشم و اجتناب از درماندگی در محیط کار

امیدوارم این مقاله برای شما دوست عزیز و فرهیخته ام کاربردی و مفید واقع شود. در صورت تمایل خوشحال می شوم برای بهبود نوشته ها نظر انتقادی و یا پیشنهادی خود را بنویسید.

تشکر از اینکه دقایقی را همراه من ،در سایت هستید .

“دوستتان دارم”

…بدرود…

به امید اینکه دنیا را کمی بیش تر از آنجه تحویل گرفته ایم ،تحویل دهیم .

رضوان ملکی
رضوان ملکی
مهندس رضوان ملکی ، مدیر عامل شرکت صادراتی یوتاب تجارت ؛ مدرس مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت تجاری و سازمانی...

3 دیدگاه ها

 1. علیرضا سیف گفت:

  با سلام خدمت استاد گرامی
  ممنون از مقاله زیبا و کاربردیتان
  موفق باشید
  سیف

 2. باسلام
  مقاله زیبایی نوشته اید و همچنین بسیار کاربردی

 3. مجمدرضا گفت:

  سلام
  ممنون از نکات ارزشمندی که به زیبایی دسته بندی کردید
  موفق باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.
همین الان اولین درس دوره رایگان به ایمیل شما ارسال شد!