اهمیت زبان بدن در برقر اری ارتباط موثر

اهمیت زبان بدن در برقر اری ارتباط موثر
اهمیت زبان بدن در برقر اری ارتباط موثر همه ی ما به شکلی پیامهای کوچکی را به دنیا صادر می کنیم اما به ندرت آنها را آگاهانه می فرستیم ما حالت وجودی خود را از طریق زبان غیر...
بیشتر بخوانید

چگونگی برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چگونگی برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چگونگی برقراری ارتباط موثر در محیط کار ارتباط موثر  مدیر با زیردستان  ارتباط موثرهمکاران و هم رده ها با یکدیگر  در این مقاله به رعایت اصولی کلی دررعایت آداب معاشرت در محی...
بیشتر بخوانید

عوامل شکست ارتباطات

عوامل شکست ارتباطات
چرا ارتباطات شکست می خورد؟ در واقع می توان گفت ریشه اصلی اختلافات و سوء تفاهمات ونزاع های خانوادکی و در محیط کار بین کارمندان و مدیران نبودن مهربانی نیست بلکه  ،نداشتن در...
بیشتر بخوانید

چگونه در برقرای یک ارتباط موثر،کلام تاثیر گذار داشته باشیم

چگونه در برقرای یک ارتباط موثر،کلام تاثیر گذار داشته باشیم
چگونگی تاثیر کلام در برقراری ارتباط موثر همه ی ما در ارتباطات، چه در پست های سازمانی و شرکتی و در محیط کار چه هنگامی که با دوستان یا با خانواده در مراودت و معاشرت هستیم،...
بیشتر بخوانید

برقراری ارتباط موثر بر اساس روابط انسانی

برقراری ارتباط موثر بر اساس روابط انسانی
برای برقراری یک ارتباط موثر کافیست دیگران را آنگونه که هستند دوست داشته باشیم همه ی ما به خود، به عنوان یک ماهیت مستقل آگاه هستیم .هم نوعان خود را به عنوان یک فرد مستقل م...
بیشتر بخوانید

ویژگی های یک مدیر راهبر یا رهبر در سازمان و محیط کار چیست ؟

ویژگی های یک مدیر راهبر یا رهبر در سازمان و محیط کار چیست ؟
ویژگی های یک مدیر راهبر در سازمان چیست ؟ همانطور که در مقاله ی مدیریت رئیس مابانه  گفته شد: مدیریت رئیس مابی که بر اساس کنترل بیرونی است ،به این دلیل ویرانگر است که افراد...
بیشتر بخوانید

چگونگی برقراری ارتباط موثر مدیر با کارکنان

چگونگی برقراری  ارتباط موثر مدیر با کارکنان
با درک اینکه همه ی انسان ها دارای ویژگی های یکسانی نیستند و هر کدام در نوع خود بی همتا هستند و برای برقرای یک ارتباط تاثیر گذار کافیست که تنها انها را آنگونه که هستند بپذ...
بیشتر بخوانید

ویژگی ها ی مدیریت رئیس مابانه در سازمان

ویژگی ها ی مدیریت رئیس مابانه در سازمان
مدیریت رئیس مابانه امروزه مدیریت رئیس ماب و یا در معنای دیگر کنترل بیرونی در محیط کار هرچند نسبت به گذشته کمتر شده  ولی هنوز متداول است چنین مدیری این پیام را القا می کند...
بیشتر بخوانید